Mapa strony Kontakt Sklep internetowy
szukanie zaawansowane
RODO
RODO na rck.com.pl

RODO

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Raciborskie Centrum Kultury,
ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz
(dalej jako „RCK”), adres e-mail: sekretariat@rck.com.pl.

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura,
z którym można się skontaktować pod adresem: ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz, e-mai: iod@kwiecienipartnerzy.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań statutowych RCK zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 194) i innych ustawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w tym:

a) realizacji zadań związanych z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury,

b) realizacji zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych,

c) informowania o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych.

4)      Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe również na podstawie zawartych umów, porozumień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie udzielonych przez Państwa dobrowolnych zgód w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane wizerunkowe zbierane są tylko w celach promocji wydarzeń kulturalnych, konkursów, festiwali, zajęć itp. i mogą być zamieszczane na stronie internetowej RCK, prowadzonych przez RCK fanpage’ach, stronie internetowej Miasta Racibórz oraz w prasie lokalnej.

5)      Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

6)      Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

7)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.

8)        Posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

−     na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym  ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, 

−     na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9)      Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: (a) ustawowym, (b) umownym, (c) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

11)   W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

12)  W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

13)  W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

14)  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

15)  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.

Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł::
Podaj imię polecającego::
Podaj swój adres email:
21
Czerwiec 2024
PoWtŚrCzPtSoNd
27282930311
2
3
4
5
6
78
9
10
11
12
13
141516
1718
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2829
30
Polecane galerie i media
Newsletter
Bezpieczne płatności realizuje dotpay.pl

Miasto RaciborzPowiat RaciborzPWSZProgram Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum KulturyNasz RaciborzRaciborznowiny portalLogo VanessaBank SpółdzielczyNowinyKonkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The best OFF”
RCK © 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone Raciborskie Centrum Kultury, 47-400 Racibórz, ul. Chopina 21, tel. 32 415 31 72, tel./fax 32 415 25 40 Realizacja: Margomedia
Portal www.rck.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij